Bouwkundige opname

Een Bouwkundige Keuring, soms ook wel bouwtechnische keuring genoemd, is aan te bevelen bij aan- of verkoop van een woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, geeft u een uitgebreid inzicht in bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud aan een woning.

Het rapport voldoet ruim aan de eisen die gesteld zijn voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en NWWI. Het rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven. Per onderdeel worden foto’s toegevoegd voor een duidelijk beeld van de bouwkundige staat van de woning.

Een bouwkundig inspecteur loopt samen met jou door alle ruimtes in de woning en controleert ook de buitenkant van de woning. Onze inspecteurs hebben altijd een ladder (max. 6 meter) bij zich om bijvoorbeeld daken en goten te inspecteren. Ook inspecteren wij de kruipruimte. Mits dit veilig mogelijk is natuurlijk.